e-licytuj
EN PL [ Logowanie ]
Strona główna Ogłoszenia Aukcje Rejestracja Słowniki Pomoc
Pytania i odpowiedzi
Czym jest e-licytuj?
O bezpieczeństwie
Jak kupować?
Regulamin
Zapomniałeś hasła?
Kontakt
O bezpieczeństwie
INFORMACJA ADMINISTRATORA DANYCH OSOBOWYCH

W związku z obowiązkiem informacyjnym na podstawie artykułu 13 RODO, prosimy o zapoznanie się z informacją Administratora Danych osobowych.

Co to jest RODO?
Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych (RODO) to akt prawny przyjęty przez Unię Europejską, który reguluje zasady ochrony danych osobowych. Pełny tekst rozporządzenia RODO można przeczytać na stronie. RODO w większym stopniu niż dotychczas obowiązujące przepisy, kładzie nacisk na informowanie osób, jakie ich dane są przetwarzane, w jakim celu to się dzieje i jakie prawa im przysługują. Przepisy RODO zastąpią obowiązującą obecnie ustawę z 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.

Od kiedy zacznie obowiązywać RODO?

Rozporządzenie RODO zacznie obowiązywać w każdym kraju członkowskim Unii Europejskiej od 25 maja 2018 r.

Skąd mamy dane osobowe?

Otrzymaliśmy je od podczas zakładania konta na portalu aukcyjnym, a także w związku z dokonywanymi transakcjami zakupowymi w Wielkopolskim Parku Narodowym.

Jakie dane osobowe przetwarzamy?

W bazie osobowej klientów przechowujemy następujące dane: imię i nazwisko, nazwę firmy, dane kontaktowe (nr. telefonu, faks, adres e-mail), login użytkownika, dane adresowe (kraj, województwo, miejscowość, ulicę, kod pocztowy, pocztę), numery NIP oraz REGON (dla firm) lub PESEL (dla osób fizycznych), alias, preferowany język, a także informacje dotyczące ofert zakupu i dokonanych transakcji zakupowych oraz blokad związanych z zaległościami płatniczymi.

Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak są wykorzystywane dane osobowe, jest Wielkopolski Park Narodowy.

Jak uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych? Aby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych należy napisać do nas:

Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych przez Wielkopolski Park Narodowy?

Przetwarzamy dane osobowe w celu umożliwienia zakupów w Wielkopolskim Parku Narodowym w drodze aukcji elektronicznych poprzez dedykowany do tego celu portal e-licytuj. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych przez Wielkopolski Park Narodowy jest umowa zawarta z naszymi klientami na korzystanie z serwisu e-licytuj.

Prawa wobec Wielkopolskiego Parku Narodowego w zakresie przetwarzanych danych osobowych?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. prawo dostępu, sprostowania oraz usunięcia danych, ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, a także prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Z uprawnień tych można skorzystać w następujący sposób:

 • jeśli dane są nieprawidłowe lub niekompletne, można zażądać
  • o sprostowania danych osobowych;
  • o ograniczenia przetwarzania swoich danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych, dane osobowy nie będą przetwarzane, ale pozostaną w bazie danych, do momentu żądania ich usunięcia,
 • w przypadku rezygnacji z naszych propozycji, można:
  • zażądać usunięcia swoich danych osobowych,
  • cofnąć zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych,
  • zgłosić sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych,
  dane osobowe zostaną usunięte z bazy zarządzanej przez Wielkopolski Park Narodowy;
 • w przypadku żądania przeniesienia danych zostanie ono wykonane po przekazaniu do Wielkopolskiego Parku Narodowego zgody na ich przeniesienie. W związku z przetwarzaniem przez Wielkopolski Park Narodowy danych osobowych można wnieść skargę do organu nadzorczego, zajmującego się ochroną danych osobowych w Polsce.

Komu udostępniamy dane osobowe?

Dane osobowe udostępniamy organom publicznym dla spełnienia wymagań przepisów prawnych w zakresie podatków.

Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Dane osobowe przechowujemy od momentu ich pozyskania do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania przez Wielkopolski Park Narodowy. Przechowujemy dane osobowe przez czas obowiązywania umowy zawartej z klientami, a także po jej zakończeniu w celach:

 • dochodzenia roszczeń w związku z wykonywaniem umowy,
 • wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa, w tym w szczególności rachunkowych i podatkowych,
 • zapobiegania nadużyciom i oszustwom,
 • statystycznych i archiwizacyjnych,
 • maksymalnie przez okres 10 lat od dnia zakończenia wykonania umowy.
Przechowujemy dane osobowe również:
 • dla celów marketingowych przez okres obowiązywania umowy lub do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania (w zależności od tego, które z tych zdarzeń wystąpi wcześniej),
 • w przypadku organizacji programów lojalnościowych, konkursów oraz akcji promocyjnych, przez czas ich trwania i okres rozliczenia wręczania nagród,
 • w celu rozliczalności tj. udowodnienia przestrzegania przepisów dotyczących przetwarzania danych osobowych przez okres, w którym Wielkopolski Park Narodowy zobowiązany jest do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych i umożliwienia kontroli ich przez organy publiczne,
 • w przypadku udzielenia odroczenia płatności do czasu ich rozliczenia.

Czy przetwarzamy dane osobowe automatycznie, w tym poprzez profilowanie?

Dane osobowe nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.

sekretariat@wielkopolskipn.pl, tel. 618 982 300
Wielkopolski Park Narodowy 
Bezpieczeństwo

Użytkownik posiada indywidualny login i hasło.

Dla pełnego zabezpieczenia połączenia na ekranie podczas logowania ukazuje się kod potwierdzenia, którym Użytkownik potwierdza logowanie.

System rejestruje każdą aktywność użytkowników. Na podstawie jego zapisów można jednoznacznie zidentyfikować komputer, z którego złożono ofertę przetargową.

Do korzystania z systemu E-licytuj wymagana jest zainstalowana jedna z poniższych przeglądarek:
 • Internet Explorer w wersji 6.0 lub wyższej, z włączoną obsługą JavaScript
 • Mozilla Firefox w wersji 3.0 lub wyższej, z włączoną obsługą JavaScript
 

Copyright © 2004 Talex S.A.
powered by CASIOPEA::framework, wygenerowano w: 0.0293s